Suna-ne: +48 323 251 544
Scrie-ne: constantin.mitrea@autopartner.com

POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE AUTOPARTNER.COM

POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE AUTOPARTNER.COM

Prezenta politică își propune să ofere informații despre ce date și în ce mod sunt acestea prelucrate ca parte a proceselor legate de funcționarea service-ului AUTOPARTNER.COM și , de asemenea, cu cine trebuie luată legătura în probleme legate de acestea. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:

 • pe cale electronică: în problemele legate de protecția datelor cu caracter personal: la adresă a e-mail: dpo@autopartner.com
 • în probleme tehnice în legătură cu funcționarea site-ului la adresa: webmaster@autopartner.com
 • prin corespondență: Auto Partner SA ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Vizitând site-ul AUTOPARTNER.COM și vizualizând conținutul acestuia, acceptați dispozițiile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.

AUTO PARTNER S.A. introduce măsuri adecvate care au ca scop asigurarea securității datelor dvs. cu caracter personal.

NOȚIUNI DE BAZĂ:

Utilizator – orice persoană fizică care utilizează service-ul AUTOPARTNER.COM sau serviciile disponibile prin intermediul Service-ului;

Datele cu caracter personal – reprezintă toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă cu ajutorul unuia sau a mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială, inclusiv portretul, înregistrarea vocală, datele de contact, date despre locație, informații conținute în corespondență, informații colectate cu ajutorul echipamentelor de înregistrare sau alte tehnologii similare.

GDPR – Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 al din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și în legătură cu libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ADMINISTRATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administratorul datelor Dvs. cu caracter personal este Auto Partner S.A. cu sediul social în Bieruń (43-150), str. Ekonomiczna 20, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Juridic sub numărul KRS [RJN]: 0000291327, ținut de Tribunalul de District pentru orașul Katowice, NIP [CIF]: 634-001-10-17.

DOMENIUL DE APLICARE A DATELOR PERSONALE PROCESATE

 • UTILIZAREA SITE-ului WEB – DATE COLECTATE DE WEBSITE și DISPOZITIVELE MOBILE

În legătură cu Utilizatorii care vizitează site-ul web, numai în scop informativ, sunt colectate date care sunt trimise de browserul Utilizatorului, și anume, datele date care sunt necesare din motive tehnice pentru afișarea site-ului și asigurarea funcționării sale stabile și sigure.

În cazul de mai sus, datele pot fi colectate , de asemenea, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea site-ului și adaptarea acestuia la nevoile Utilizatorilor. Acestea pot fi date care vor servi la stabilirea câți Utilizatori au vizitat site-ul, cum au ajuns acolo și cu ce probleme sau produse au fost interesați aceștia.

Datele colectate pot include, printre altele: adresa IP, parametrii software și hardware folosiți de Utilizator, site-urile vizualizate, numărul de identificare al dispozitivului mobil, precum și alte date privind dispozitivele și utilizarea sistemelor.

AUTO PARTNER S.A. utilizează fișierele cookie pentru a furniza servicii, a adapta service-ul la preferințele utilizatorilor individuali și în scopuri statistice și publicitare. Acest mecanism poate fi dezactivat în setările browserului. Folosind service-ul fără a schimba setările browserului, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor în memoria dispozitivului.

 • UTILIZAREA FORMULARULUI DE CONTACT/ A ADRESEI KONTAKT@AUTOPARTNER.COM SAU A ALTOR DATE DE CONTACT

AUTO PARTNER S.A. colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care contactează AUTO PARTNER S.A. folosind instrumentele disponibile, inclusiv prin formularul de contact de pe site-ul AUTOPARTNER.COM. Datele colectate în acest mod sunt prelucrate pentru a răspunde la mesajul transmis de Utilizator, inclusiv, printre altele: stabilirea colaborării, primirea unei oferte, executarea unui contract sau depunerea unei reclamații.

Datele colectate pot include, printre altele: prenume, nume, denumirea companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date indicate în conținutul formularului de contact sau al mesajului.

 • TRIMITERE CV

AUTO PARTNER S.A. colectează date cu caracter personal legate de procesele actuale de recrutare, precum și transferul de date către baza de date pentru recrutări viitoare – pe baza consimțământului relevant al persoanelor vizate. Conținutul complet al clauzei de informații cu privire la recrutare este disponibil AICI.

 • ABONARE LA NEWSLETTER și MATERIALE DE MARKETING

AUTO PARTNER S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în scopul trimiterii newslettter-ului [buletinului informativ] și/sau a altor materiale de marketing privind produsele și serviciile oferite de AUTO PARTNER S.A. precum și de către entitățile care colaborează cu AUTO PARTNER SA. Și, de asemenea, desfășoară activități de marketing direct prin „utilizarea sistemelor de apelare automatizate direcționate către dispozitivele de telecomunicații, în special telefoanele sau computerele, a cărora sunt utilizator final. Utilizatorul poate în orice moment să renunțe la newstetter, de ex. prin trimiterea informației corespunzătoare prin intermediul formularului de contact sau făcând clic pe linkul corespunzător din mesajul cu newsletterul.

 • CONCURSURI ȘI ACȚIUNI PROMOȚIONALE

În cazul organizării de către AUTO PARTNER S.A. a unui concurs sau activități promoționale AUTO PARTNER S.A. va prelucra datele personale ale Utilizatorilor care participă la o anumită acțiune promoțională sau concurs în conformitate cu legislația aplicabilă și numai în scopuri legate de implementarea unei anumite promoții sau concurs.

BAZA LEAGALĂ

Datele despre care este vorba mai sus sunt prelucrate pe baza:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR – persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR – prelucrarea este indispensabilă pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate, la care se referă datele, înainte de încheierea contractului;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care îi revine administratorului – în special a obligațiilor care decurg din Legea din data de 26 iulie 1991 privind impozitul pe venit de la persoanele fizice și din Legea din data de 15 februarie 1992 privind impozitul pe venit de la persoanele juridice;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR – prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime realizate de administrator sau de o terță parte, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate prevalează asupra acestor interese, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil – ca interes legitim trebuie considerat dreptul AUTO PARTNER SA de utilizare a căilor de atac sau de apărare a revendicărilor sau asigurarea securității informațiilor, a persoanelor sau a bunurilor, precum și în efortul depus pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor prestate.

DREPTURILE PERSOANELOR LA CARE SE REFERĂ DATELE

AUTO PARTNER S.A. informează că, în cazurile în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului Utilizatorului, furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Utilizatorul are dreptul de a refuza furnizarea de date, cu toate acestea, acest lucru poate duce la incapacitatea de utilizare a anumitor funcționalități ale site-ului.

Utilizatorul are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Utilizatorii service-ului AUTOPARTNER.COM au, de asemenea, dreptul la:

 • accesul la datele sale și obținerea unei copii a acestora,
 • rectificarea (corectarea) datele sale cu caracter personal,
 • depunerea unei reclamații către Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că datele cu caracter personal sunt prelucrate într-o manieră incompatibilă cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile menționate în conținutul GDPR sau în alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal și cazurile determinate de aceste prevederi, Utilizatorul va avea, de asemenea, dreptul la:

 • obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • limitarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • ștergerea datelor cu caracter personal,
 • transferul datelor cu caracter personal.

În cazul în care există îndoieli cu privire la drepturile Utilizatorilor, posibilitățile sau modalitățile de exercitare a acestora, precum și în toate celelalte chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați:

 • pe cale electronică: adresa de e-mail: dpo@autopartner.com
 • prin corespondență prin intermediul poștei tradiționale: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska (cu nota ODO pe plic).

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • entitățile aparținând grupului de capital din care face parte AUTO PARTNER S.A., în cadrul activităților aferente activității desfășurate de AUTO PARTNER S.A. și numai în legătură cu punerea în aplicare a obiectivelor menționate mai sus, precum și pe baza unui contract relevant;
 • autoritățile sau entitățile autorizate în condițiile legii;
 • entități a căror date sunt puse la dispoziție pe baza contractelor încheiate cu privire la activitățile desfășurate de AUTO PARTNER SA, cărora AUTO PARTNER comandă executarea activităților legate de necesitatea de prelucrare a datelor (entități de procesare), de ex.: companiilor care furnizează servicii IT, operatorilor de sisteme IT, operatorilor de sisteme de plată, firmelor de avocatura, companiilor de audit;
 • companii de curierat și transport și servicii poștale care Vă vor livra colete comandate;
 • autoritățile sau entitățile cărora datele vor fi puse la dispoziție pe baza consimțământului persoanei vizate.

PERIOADA DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate în următoarele perioade:

 • date procesate pe baza consimțământului: până în momentul retragerii consimțământului. Retragerea consimțământului nu are influență asupra legalității procesării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
 • datele procesate în legătură cu contractul la care Dvs. sau angajatorul sau mandantul Dvs. este parte: pe toată durata de desfășurare a unui anumit contract și după încetarea acestuia pentru perioada necesară pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor din contract, precum și pentru perioada în care pot apărea revendicări legate de contract, care decurg din prevederile Codului civil, legea fiscală sau alte dispoziții legale sau când acest lucru este justificat, până în momentul depunerii de către Dvs. a unei obiecții cu privire la procesarea de către noi a datelor Dvs. cu caracter personal;
 • datele procesate pe baza unei obligații legal justificate care revine AUTO PARTNER S.A .: în perioadele indicate de dispozițiile legale relevante – adecvate unei anumite obligații legale. În cazul fișierelor cookie – datele sunt stocate până când un anumit fișier cookie expiră sau este șters de către Utilizator.
 • datele procesate cu scopul implemenării interesul legitim al AUTO PARTNER S.A .: pentru perioada indispensabilă implementării interesului dat.

FIȘIERELE COOKIES

AUTO PARTNER S.A. informează că în timpul utilizării Service-ului pe dispozitivul final al Utilizatorului, vor fi salvate informații scurte, în special fișierele text numite „cookie-uri”. Fișierele „cookies” conțin date IT cum ar fi: adresa IP a Utilizatorului, denumirea site-ului web de la care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final al Utilizatorului, înregistrarea parametrilor și statisticilor dispozitivului și un număr unic. Fișierele „cookies” sunt direcționate către serverul Service-ului prinintermediul unui browser web instalat pe dispozitivul final al Utilizatorului.

Fișierele cookie și tehnologiile similare nu sunt utilizate pentru identificarea Utilizatorului, și pe baza acestora nu este determinată identitatea Utilizatorului. Fișierele cookie și tehnologiile similare numai în combinație cu alți identificatori unici sau alte informații care permit identificarea acestei persoane fizice pot constitui date cu caracter personal.

AUTO PARTNER S.A. utilizează fișierele cookie pentru furnizarea de servicii, adaptarea service-ului la preferințele individuale ale utilizatorilor și în scopuri statistice și publicitare. Acest mecanism poate fi dezactivat în setările browserului. Utilizarea service-ului fără schimbarea setărilor browserului dvs., înseamnă că sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor în memoria dispozitivului.

Fișierele „cookies” sunt utilizate în Service, în special pentru:

 • menținerea corectitudinii tehnice și continuitatea sesiunilor dintre serverul Service-ului și dispozitivul final al Utilizatorului;
 • optimizarea utilizării de către Utilizator a site-urilor Service-ului și ajustarea modului de afișare a acestora pe dispozitivul final al Utilizatorului;
 • asigurarea siguranței de utilizare a Service-ului;
 • colectarea de statistici privind vizitele pe site-urile Service-ului care susțin îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;

Având în vedere durata de viață, fișierele cookie utilizate de AUTO PARTNER S.A. pot fi împărțite în:

 • de sesiune – fișiere stocate pe dispozitivul Utilizatorului până în momentul deconectării Utilizatorului sau părăsirea Service-ului de către acesta;
 • permanent – fișiere stocate pe dispozitivul Utilizatorului până în momentul ștergerii acestora de către Utilizator sau până când fișierul cookie expiră în termenul menționat în specificația fișierului cookie.

AUTO PARTNER S.A. și alte entități care furnizează servicii în favoarea acestuia (de ex. analitice și statistice) folosesc fișierele cookie pentru diverse scopuri, care pot fi împărțite în următoarele categorii.

 • indispensabile utilizării Service-ului:
 • fișierele cookie cu date introduse de Utilizator (ID-ul sesiunii) pe toată durata sesiunii,
 • fișierele cookie de autentificare utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe toată durata sesiunii,
 • fișierele cookie utilizate pentru a asigurarea securității, de ex. utilizate pentru a detecta frauda în domeniul autentificării,
 • fișierele cookie de sesiune ale dispozitivelor de redare multimedia (de ex. fișierele cookie ale dispozitivului de redare flash ) pe toată durata sesiunii,
 • care facilitează utilizarea Service-ului:
 • fișierele cookie persistente utilizate pentru personalizarea interfeței de utilizator pe durata sesiunii sau pentru o perioadă un pic mai lungă,
 • fișierele cookie utilizate pentru monitorizarea traficului site-ului web, și anume, analitica datelor – acestea sunt fișiere utilizate pentru analizarea modului în care Service-ul este utilizat de către Utilizator, pentru crearea de statistici și rapoarte privind funcționarea Service-ului,
 • fișierele cookie utilizate pentru autentificarea pe Service utilizând rețele sociale.

Fișierele cookie permit menținerea ședințelor, funcționarea corectă și afișarea corespunzătoare a service-ului, revenirea la site-urile vizualizate anterior, precum și afișarea: hărții de acces, filmelor postate pe YouTube și integrarea service-ului cu social media.

GESTIONAREA FIȘIERELOR COOKIE

Majoritatea browserelor stochează automat fișierele cookie pe dispozitivul Utilizatorului. Utilizatorii pot gestiona, de asemenea, salvarea cookie-urilor personal, de ex. prin schimbarea setărilor browserului sau ștergerea cookie-urilor stocate. Nivelul de protecție împotriva Cookie-urilor poate fi setat în fiecare browser, până la blocarea definitivă a fișierelor Cookie. Cu toate acestea, dezactivarea / ștergerea fișierelor cookie poate duce la faptul că anumite funcții ale site-ului nostru web nu vor funcționa așa cum este de așteptat. Fișierele cookie pot fi necesare pentru funcționarea unor funcții ale service-ului autopartner.com.

Informații despre cum poate fi dezactivată deservirea fișierelor cookie pot fi găsite folosind funcția de ajutor din browserul Utilizatorului. Dezactivarea/ștergerea fișierelor cookie se aplică numai browserului în care a fost efectuată această acțiune. Prin urmare, în alte browsere, trebuie repetată acțiunea de dezactivare/ștergere a fișierelor cookie.

INSTRUMENTE ANALITICE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAGER TAG-uri,)

Service-ul AUTOPARTNER.COM utilizează servicii care permit analiza modului în care Utilizatorul utilizează service-ului (în continuare instrumente analitice) folosind fișierele cookie. Utilizatorul în orice moment poate modifica setările fișierelor cookie prin modificarea setărilor de confidențialitate din browser.

GOOGLE ANALYTICS:

Google Analytics este un sistem de statistici care colectează date despre vizitatorii service-ului.

Google Analytics atunci când analizează traficul de pe un site web, colectează, de ex. date precum:

 • modul în care utilizatorul a ajuns pe service (printr-un motor de căutare sau o trimitere de pe alt site sau prin introducerea directă a adresei site-ului în browser)
 • unde este prezent fizic utilizatorul (țară, oraș)
 • ce software utilizează utilizatorul (sistem de operare, browser, tip dispozitiv)
 • cum s-a comportat utilizatorul pe site (cât timp a stat pe un anumit site, câte sub-site-uri a vizitat)

Pentru informații detaliate despre principiile pe baza cărora Google Analtyics colectează și prelucrează date, vizitați: „Modul în care Google folosește datele colectate în timpul utilizării vitrinei și aplicațiilor partenerilor noștri” (situat pe adresa www.google.com/policies/privacy/partners/ sau o altă adresă URL pe care Google o poate furniza din când în când.)

TAG MANAGER

Service-ul AUTOPARTNER.COM utilizează, de asemenea, Managerul Tag-urilor Google. Instrumentul în sine nu colectează date cu caracter personal, dar ajută la plasarea tag-urilor și gestionarea acestora. tag-urile sunt mici bucăți de cod care sunt utilizate, printre altele, pentru a măsura traficul și comportamentul Utilizatorilor, pentru înregistrarea efectelor publicității online și pentru realizarea remarketingului. De asemenea, Tag Manager va înregistra dacă încetați să vizitați AUTOPARTNER.COM. Pentru mai multe informații, accesați site-ul : https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Hotjar este un instrument destinat pentru analizarea gradului de interesare a utilizatorilor cu elemente individuale ale service-ului. Creează „hărți de clic” și examinează modul în care utilizatorii sunt angajați pe site (de ex. din punct de vedere al derulării). Hotjar, de asemenea, înregistra comportamentul Utilizatorilor.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru a actualiza informațiile conținute în Politica de confidențialitate și conformitatea acestora cu legea aplicabilă și Politica de confidențialitate poate fi modificată. În cazul în care conținutul Politicii de confidențialitate este modificat, va fi modificată data de actualizare a acesteia indicată la sfârșitul documentului. AUTO PARTNER S.A. recomandă Utilizatorilor să citească regulat prevederile Politicii de confidențialitate.

Prezentul document a fost actualizat ultima dată la data de 2019-12-01.